آزمایش کلسترول بالا در بچه - بخش ششم

۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت 6:44 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایش کلسترول بالا در بچه - بخش ششم پایش و برقراری یک سطح سالم کلسترول در پایداربودن سلامت مهم وموثر است.غربالگری از نظر کلسترول بالا بسیار مهم است چون معمولا بدون علامت است.برای انجام آزمایش 9 تا 12 ساعت ناشتا بودن لازم است فقط میتوان آب نوشید.با این حال بعضی آزمایشگاه ها انجام آزمایش لیپید را بدون ناشتایی انجام میدهند به ویژه در مورد بچه ها ونوجوانان ممکن است انجام شود.  

6 0

نظرات

نظرات :