غربالگری بچه ها از نظر کلسترول بالا - بخش پنجم

۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت 6:42 | ghnazary

نظرات : 1

 غربالگری بچه ها از نظر کلسترول بالا - بخش پنجم مقدمه    کلسترول باالا در ابتدای دوران بچگی ماده چربی مانندی به نام کلسترول و دیگر مواد چرب که به نام لیپید خوانده میشوند شروع به تشکیل در عروق و سفت کردن آنها با تشکیل پلاک میکنند که این پلاکها سبب باریک شدن مسیرهای عبوری شریانها میشود.دردوران بلوغ پلاکهای تشکیل شده سبب مشکلاتی نه تنها در شریانهای تامین کننده خون به قلب میشوند بلکه شریانهای سراسر بدن را نیز درگیر میکند که به این حالت آتروسکلروزیس میگویند. شواهد نشان میدهد که فرایندهای بیولوژیکی که بیماریهای قلبی و عروقی را به پیش میبرند در زمان بچگی شروع میشوند اگرچه عموما سبب علامتی یا بیماری خاصی تا اواسط عمر ویا بعد از آن نمیشوند.متخصصین توصیه میکنند که فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم داشته باشیم.چربی های اشباع شده را محدود کنیم.  

5 0

نظرات

  • آترواسکلروزیس همان بیماری تَصَلُّبِ شَرایین یا سختاک سرخرگ‌ها است.

    ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۱ ارديبهشت | 4:34 | Phasco-qc

نظرات :