غربالگری چاقی - بخش چهارم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت 6:22 | ghnazary

نظرات : 0

 غربالگری چاقی - بخش چهارم اضافه وزن داشتن یکی از مشکلات معمول است که توسط متخصصین کودکان دیده میشود.در هر معاینه ای موارد مانند الگوی غذایی بچه ، میزان تحرک فیزیکی بچه و رفتارهای غیرفعال بچه باید بخوبی جستجو و مورد کند و کاو قرار گیرد.سابقه چاقی خانوادگی ، دیابت نوع 2 ، و پرفشاری خون از ملاحظات مهمی است که مراقبین سلامت باید توجه کنند.هدف این است که از مشکلات چاقی و اضافه وزن با شناسایی و مداخلات به موقع یعنی تغییر در رژیم غذایی و فعالیتهای فیزیکی به منظور رسیدن به یک وزن سالم و شاخص توده بدنی طبیعی .

2 0

نظرات

نظرات :