اضافه وزن و چاقی - بخش سوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت 6:20 | ghnazary

نظرات : 0

 اضافه وزن و چاقی اکادمی کودکان امریکا توصیه میکند که غربالگری بچه ها از نظر چاقی از شروع دو سالگی انجام شود.حداقل یکبار درسال . مراقبین سلامت باید وضعیت وزن بچه ها را ارزیابی کند.وزن و قد بچه ها علاوه بر سن و جنس آنها در تعیین شاخص درصد توده بدن مورد توجه قرار میگیرد.شاخص توده بدن ابزاری برای براورد چربی بدن است. اضافه وزن: بچه دارای اضافه وزن کسی است که شاخص توده بدن او بین 85 تا 94 درصد روی منحنی رشد استاندارد باشد. چاقی : یک فرد چاق کسی است که شاخص توده بدن او از 95 درصد روی منحنی رشد استاندارد بگذرد.   

2 0

نظرات

نظرات :