توصیه ها در غربالگری کودکان از نظر سرب - بخش ششم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت 6:54 | ghnazary

نظرات : 0

    توصیه ها آکادمی کودکان امریکا توصیه میکند که ارزیابی خطر درارتباط با در معرض سرب قرار گرفتن در بچه های 6 ، 9،12 و 18 و 24 ماهه و 3 ، 4، 5 و 6 سالگی انجام شود.اگر ارزیابی خطر مثبت شد آزمایش سطح سرب خون باید انجام شود.طبق نظر اکادمی کودکان امریکا و مرکز کنترل بیماری ، غربالگری جهانی ویا آزمایشات سطح سرب خون دیگر توصیه نمیشود مگر اینکه بچه ها در نواحی با شیوع بالا ویا فاکتورهای خطر بالا باشند. مرکز کنترل بیماری های امریکا یک سطح 5 میکروگرم درصد را برای شناسایی بچه در معرض خطر آلودگی به سرب در نظر میگیرند.هر گونه مقداری بالاتر از این باید منجر به پیگیری و مدیریت مکان آلوده شود.همه بچه هایی که مقدار سرب خونشان بالاتر از این مقدار است باید خانه یا محیطشان مورد ارزیابی قرار گیرد.دیگر افراد نیز باید ارزیابی شوند.بدون کاهش یا حذف منبع خطر سرب ممکن است دوباره مشکل بازگردد.     

3 0

نظرات

نظرات :