غربالگری کودکان از نظر سرب - بخش پنجم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

 مقدمه    مسمومیت با سرب سرب فلزی است که یک زمانی یک افزودنی معمول در رنگهای و گازوئیل سرب داربود.در لولهای آب و به عنوان لحیم کاری قوطیهای نگه دارنده غذا استفاده می شده است.خانه های قدیمی که حدود چهل سال قبل ساخته شده اند نیز مصالحی در آنها بکار رفته که سرب ازاجزای آن است ،خاکی که این خانه ها را احاطه کرده ممکن است آلوده به سرب باشد.بچه هایی که در این چنین محیطهایی زندگی یا بازی میکنند یا وقت میگذرانند در معرض خطر آلودگی به سرب از طریق تنفس یا بلع گرد وغبار ، آب و یا رنگهای دارای سرب و یا هر جز سرب دار باشند. دیگر منابع سرب محیطها و مکانهایی است که تولید سرب میکنند. در معرض سرب قرار گرفتن بچه ها سبب آسیب به مغز و دیگر اندام ها میشود و مشکلات رفتاری و تاخیر در رشد را سبب میشود.حتی در مقادیر بسیار پایین سرب میتواند آسیبهای برگشت ناپذیری را بدون هیچ علامت جسمانی سبب شود و رشد شناختی آسیب دیده تا زمانی که بچه به مدرسه نرفته ممکن است آشکار نگردد.  

3 0

نظرات

نظرات :