علل فقر آهن در کودکان - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند 7:18 | ghnazary

نظرات : 0

 علل فقر آهن در کودکان - بخش سوم استفاده بیش از اندازه از شیر گاو علتهای موجود در فقر آهن در کودکان را تشدید میکند.و اغلب کمتر ، مشکلی ناشی از خونریزی شدید و یا مشکلی که سبب تداخل در جذب آهن توسط بدن میشود مانند یک دارو که کودک مصرف میکند و یا یک بیماری مزمنی که معده یا روده درگیراست ، سبب فقر آهن در کودک میشود.نوزادان نارس و یا دارای وزن پایین در معرض خطر بیشتر هستند.نوزادانی که معمولا از پستان مادر شیر میخورند آهن کافی دریافت میکنند مگر اینکه ذخایر آهن مادر پایین باشد. این مطلب ادامه دارد...

3 0

نظرات

نظرات :