اهمیت غربالگری کودکان از نظرفقر آهن - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند 7:16 | ghnazary

نظرات : 0

 اهمیت غربالگری کودکان از نظرفقر آهن - بخش دوم   غربالگری های توصیه شده آنمی فقر آهن کودکان به سرعت رشد میکنند و بزرگ میشوند و برای رشد طبیعی به آهن در رژیم غذایی نیاز دارند.در 4 تا 6 ماه اول زندگی یک کودک میتواند به ذخایر آهن خود متکی باشد.بعد از آن اگر کودک آهن کافی مصرف نکند خطر پیشرفت آنمی فقر آهن وجود دارد. اگر کمبود آهن اتفاق بیفتد گلبولهای سرخ خون از کمبود آهن رنج میبرند و رشد طبیعی بدن تحت تاثیر قرار میگیرد.آنمی فقر آهن میتواند سبب آنمی گردد.وضعیتی که میتواند رشد ذهنی ، انگیزشی و رفتاری فرد را به تاخیر اندازد و مشکلاتی را ایجاد کند که حتی بعد از رسیدن آهن به سطح طبیعی برای مدتها باقی بماند.مهارتهای ضعیف انگیزشی ،مشکلات رفتاری در خانه و مدرسه و عملکردهای ضعیف در مدرسه از عواقب بلند مدت دریافت نکردن آهن کافی در کودکان و بچه های جوان است. این مطلب ادامه دارد...

0 0

نظرات

نظرات :