غربالگری کودکان - بخش اول

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند 7:54 | ghnazary

نظرات : 0

 غربالگری کودکان - بخش اول   آزمایشات غربالگری برای کودکان مقدمه بدون نشانه های بیماری ، بطورکلی کودکان چنانچه یکبارآزمایشات غربالگری نوزادان را طی هفته اول زندگی انجام داده باشند ، نیازی به انجام آزمایشات غربالگری نیست.اما وضعیت ها و بیماری های کمی وجود دارد که ممکن است کودکان به خاطرآنها غربالگری شوند.این اطلاعات توصیه هایی را درباره آزمایشهای غربالگری کودکان فراهم کرده است.هر کودکی ممکن است نیاز به آزمایش غربالگری نداشته باشد.  این مطلب ادامه دارد...

0 0

نظرات

نظرات :