غربالگری اختلالات ارثی درنوزادان -بخش چهارم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند 7:51 | ghnazary

نظرات : 0

غربالگری اختلالات ارثی درنوزادان -بخش چهارم   گروه نژادی : هنگامی که والدین به دلیل یک بیماری خاص که بین یک گروه نژادی معمول است نگران هستند (مانند بیماری تی ساکس، تالاسمی ، آنمی سیکل سل ، سیستیک فیبروزیس یا هایپرپلازی ارثی آدرنال.) ممکن است تقاضا کنند که نوزادشان ازنظر این بیماری ها آزمایش گردند.بسیاری از این بیماریها در بسیاری از ایالتها در برنامه غربالگری نوزادان قرار گرفته اند.  دیگر خطرها: و بسیار کم بعضی از والدین تقاضا میکنند که دی ان ای نوزادشان برای شناسایی وضعیت یا خطری که ممکن است در آینده در زندگی نوزادشان آشکارشود ویا زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد، آزمایش شود.(مانند بیماری هانتینگتون ، دیابت نوع 1 ، و بعضی از اشکال کانسرهای پستان ، تخمدان و کولون). در بعضی از موارد یک یا هردوی والدین قبل یا هنگام بارداری برای تعیین حامل بودن این اختلالات آزمایش میشوند.  

0 0

نظرات

نظرات :