درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش نهم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند 6:45 | ghnazary

نظرات : 0

 درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش نهم در بسیاری از موارد درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات لازم نیست و بیشتر این وضعیتها شدت نمیگیرند.برای بعضی مردان علایم ممکن است کاملا برطرف شوند.با اینحال چون این بیماری میتواند پیشرونده باشد مردانی که چنین وضعیتی دارند باید از نظر عفونت و سنگهای مثانه تحت کنترل باشند.وباید با پزشک معالج درمورد داشتن علایمی چون آزار هنگام ادرارکردن،خون در ادرار و درد هنگام ادرار کردن و یا ادرار نتوانستن مشورت نمایند. برای درمان باید با یک اورولوژیست مشورت نمود.مردان با علایم خفیف تا متوسط باید همیشه مراقب بوده و تغییرات لازم در سبک زندگی را اعمال نمایند.برای افراد با علایم شدید باید از روشهای غیرتهاجمی و در صورت لزوم و در نهایت از جراحی باید استفاده نمود.  

4 0

نظرات

نظرات :