تستهای آزمایشگاهی تشخیص هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش هفتم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۲ اسفند 6:23 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای آزمایشگاهی تشخیص هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش هفتم - آنتی ژن اختصاصی پروستات . یک آزمایش خون است که سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات را اندازه گیری میکند.آنتی ژن اختصاصی پروستات پروتیینی است که توسط سلولهای پروستات تولید میشود.در افرادی که سرطان پروستات دارند ممکن است در خونشان افزایش یابد اما در افراد مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات نیز میتواند بالا برود اگرچه معمولا بطور خفیفی افزایش پیدا میکند.هنگام ارزیابی نتایج پزشک معالج باید هم غلظت آنتی ژن اختصاصی پروستات را درنظر بگیرد و هم اندازه پروستات مرد را. - آزمایش ادرار. شامل آزمایشاتی برای یافتن علایم عفونت دستگاه ادراری یا خون در ادرار. - کشت ادرار. آزمایشی برای پی بردن عفونت در ادرار. - الکترولیتها ، نیتروژن اوره خون و کراتینین. آزمایشهایی که روی خون به منظور بررسی عملکرد کلیه انجام میشوند. این مطلب ادامه دارد...

3 0

نظرات

نظرات :