آزمایشات هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش ششم

۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند 6:55 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش ششم ارزیابی هایپرپلازی خوش خیم پروستات شامل بحث در مورد سابقه پزشکی و خانوادگی مرد، ارزیابی مقعدی با انگشت و آنالیز علایم فرد میباشد.دیگر آزمایشات ، تصویربرداریها ممکن است برای تعیین اندازه پروستات به منظور رد کردن دیگر بیماریها و وضعیتها درخواست شود این مطلب ادامه دارد....

3 0

نظرات

نظرات :