آسیب زایی در هایپرپلازی خوش خیم پروستات-بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند 6:42 | ghnazary

نظرات : 0

 آسیب زایی در هایپرپلازی خوش خیم پروستات-بخش دوم درهایپرپلازی خوش خیم پروستات ،حجم پروستات افزایش میابد.به مجرای ادرار فشار آورده و سبب کاهش جریان ادرار میشود.سبب شک به وجود ادرار ، یک جریان ادرار ضعیف و گسسته و گاهی اوقات قطره قطره چکیدن ادرار در انتهای ادرار.هنگامی که ادرار نمیتواند به راحتی خارج شود دیوار عضلانی مثانه ضخیم شده و بسیار به وجود ادرار حساس میشود.این سبب ادرار بیشتر میشود.طی زمان مثانه بیشتر ضعیف میشود و دیگر به اندازه کافی منقبض نگشته و ادرار از مثانه کاملا خالی نمیشود.  این مطلب ادامه دارد...

2 0

نظرات

نظرات :