درمان آسم - بخش پنجم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن 6:45 | ghnazary

نظرات : 0

 درمان آسم - بخش پنجم   درمان آسم درمان آسم بر موارد زیرتمرکز دارد. - پیشگیری یا کاهش تعداد حملات آسمی فرد. - برطرف کردن حملات آسمی به سرعت و کاهش تعداد معاینات اورژانسی و بستری شدن. - دست یافتن به یک کنترل خوب از آسم. - کاهش و آهسته کردن پیشرفت آسیب ریوی. - آموزش افراد به عنوان فرد محوری در درمان خودشان. - تشویق به داشتن یک سبک زندگی طبیعی. درمان آسم وابسته به فرد و به شدت آسم فرد بستگی دارد.بعضی داروها برای کاهش التهاب راه های هوایی و بعضی برای شل کردن عضلات دربرگیرنده مسیرهای هوا به منظور آسان تنفس کردن تجویز میشوند. - داروهای طولانی اثر روزانه تجویز شده و به منظورپیشگیری از حملات آسمی است. - داروهای سریع اثر برای آسودگی از یک حمله آسمی بکار میروند. پایان مطلب.

2 0

نظرات

نظرات :