واکنش ازدیاد حساسیت نوع 4 - بخش پنجم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن 6:37 | ghnazary

نظرات : 0

 واکنش  ازدیاد حساسیت نوع 4 - بخش پنجم   ازدیاد حساسیت نوع 4 ازدیاد حساسیت نوع 4 معمولا پوست را درگیر میکند و به عنوان ازدیاد حساسیت تاخیری شناخته میشود چون واکنش در حدود 48 تا 72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آنتی ژن بروز میکند.این واکنشها هنگامی که یک آلرژن با یک لنفوسیت تی حساس شده برهم کنش میدهد شروع میشوند.این لنفوسیتها مواد سمی و التهابی را رها میکنند و سبب جذب دیگر سلولهای سفید به محل آلرژن میگردند.هیچ نوع آماده سازی سیستم ایمنی لازم نیست و هر کسی میتواند دراولین برخورد با آلرژن یک واکنش نوع 4 از ازدیاد حساسیت را داشته باشد. این مطلب ادامه دارد....

4 0

نظرات

نظرات :