تظاهرات بالینی واکنش ازدیاد حساسیت نوع 1- بخش چهارم

۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن 6:50 | ghnazary

نظرات : 0

 تظاهرات بالینی واکنش ازدیاد حساسیت نوع 1- بخش چهارم   واکنشهای آلرژیک نوع 1 از نظرشدت میتوانند متفاوت باشند یک زمانی یک راش قرمز وزمانی دیگر یک واکنش جدی و تهدید کننده زندگی بنام آنافیلاکسی را ایجاد میکند.آنافیلاکسی واکنشی است که با تحریک شروع میشود و با پوست رنگ پریده به علت فشار خون پایین ادامه می یابد . آنافیلاکسی بدون تجویز اپی نفرین یا همان آدرنالین میتواند کشنده باشد.واکنش آلرژیک نوع 1 میتواند در پاسخ به موادی همچون  - غذاها . - گیاهان - سموم حشرات - گرد و غبار - اسپور قارچ ها - داروهایی مانند پنی سیلین شکل گیرد. این مطلب ادامه دارد....

2 0

نظرات

نظرات :