تشخیص آزمایشگاهی آسم - بخش چهارم

۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن 6:47 | ghnazary

نظرات : 0

 تشخیص آزمایشگاهی آسم - بخش چهارم   تستهای آزمایشگاهی هدف از آزمایشات اولیه تشخیص آسم و بررسی شدت آن است.آزمایشات برای تشخیص آسم از دیگر وضعیتها که سبب علایمی مشابه میشوند و نیز وجود وضعیتهایی مانند آلرژی که پتانسیل بدتر کردن آسم را دارند.هدف از آزمایش پیوسته آسم پایش پیوسته عملکرد ریه ها و کنترل آسم ، ارزیابی و برطرف کردن حملات آسمی و شناسایی پیچیدگی ها و عوارض احتمالی است. تستهای عملکرد ریه ها و مطالعات تصویربرداری طبق دستورالعمل راهنمای استاندارد تشخیص آسم باید آزمایشهای زیر انجام شود. - تاریخچه پزشکی و بررسی فیزیکی با تمرکز بر سینه و دستگاه تنفسی. - اسپیرومتری برای بررسی راههای هوایی تنگ یا مسدود شده . - آزمایشهای چالش زا که برونشهای فرد را تحریک به انقباض میکند مانند ورزش ،هوای سرد، متاکولین و یا هیستامین. - دیگر مطالعات قفسه سینه و تصویر اشعه ایکس . - وآزمایشهای دیگر برای کنارگذاشتن دیگر علل مانند سیستیک فیبروزیس ، عفونت ریوی شامل توبرکولوزیس و ریفلاکس معدی روده ای. این مطلب ادامه دارد....

2 0

نظرات

نظرات :