علایم و نشانه های آسم - بخش سوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن 6:39 | ghnazary

نظرات : 0

 علایم و نشانه های آسم - بخش سوم علایم و نشانه ها آسم به چهارمقوله تقسیم بندی میشود برپایه شدت و میزان تکرار نشانه ها در فرد.این مقوله های عبارتند از دوره ای خفیف، پایدار خفیف ، پایدار متوسط و پایدار شدید.مبتلایانی که آسم دوره ای خفیف دارند ممکن است گاهگاهی علایمی داشته باشند و در دیگراوقات هیچ علامتی نداشته باشند و آنهایی که آسم پایدارشدید دارند ممکن است نیاز به چندین بار دارودرمانی برای کنترل بیماری داشته باشند. دیگربیماری های ریوی و وضعیتهای مانند امفیزم و بعضی عفونتها میتوانند علایمی شبیه به آسم ایجاد کنند ، میتوانند به همراه آسم وجود داشته باشند ویا اینکه وضعیت آسم را بد تر کنند.وضعیتهای غیر ریوی مانند بیماری اسید ریفلاکس میتوانند آسم را آغاز یا آن را بدتر کنند. این مطلب ادامه دارد......

3 0

نظرات

نظرات :