مکانیسم مولکولی و اکنش ازدیاد حساسیت نوع 1 -بخش سوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن 6:12 | ghnazary

نظرات : 0

 مکانیسم مولکولی و اکنش ازدیاد حساسیت نوع 1 -بخش سوم   واکنش ازدیاد حساسیت نوع 1 - در این نوع و اکنش ازدیاد حساسیت دستگاه تنفسی و دستگاه معدی روده ای و پوست درگیر میشوند.اول بار که فرد مستعد در معرض آلرژن قرار میگیرد واکنش عمده ای را بروز نمیدهد بجای آن ، بدن فرد شروع به تولید ایمونوگلوبولین ای که علیه آلرژن اختصاصی است میکند. هنگامی که فرد به این شکل حساس گردید چنانچه دوباره در معرض همان آلرژن قرار گیرد منجر به واکنش های شدید خواهد شد. ایمونوگلوبولین تولید شده در پاسخ به آلرژن به ماست سلهای بافتی و بازوفیلهای گردش خون متصل میشوند.چنانچه فرد دوباره در معرض آلرژن قرار گیرد ایمونوگلوبولین ای متصل شده اختصاصی ،آلرژن را شناسایی کرده به آن متصل میشود و سبب آزاد شدن مواد شیمیایی میگردد به شمول هیستامین که سبب علایم آلرژیک در دهان و بینی یا پوست و هر جایی که آلرژن در بدن با آن مواجه شود. این مطلب ادامه دارد.....

3 0

نظرات

نظرات :