انواع واکنشهای ازدیاد حساسیت - بخش دوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن 6:7 | ghnazary

نظرات : 0

 انواع واکنشهای ازدیاد حساسیت - بخش دوم واکنش های ازدیاد حساسیت به چهارگروه از 1 تا 4 گروه بندی میشوند.این طبقه بندی ها تا حدی برپایه اینکه چه قسمتی از سیستم ایمنی فعال شده است و اینکه واکنش ازدیاد حساسیت چقدر طول میکشد تا رخ دهد متکی است. دو نوع واکنش ازدیاد حساسیت که با آلرژی مرتبط هستند نوع 1 و نوع 4 میباشند. واکنش ازدیاد حساسیت فوری یا نوع 1 - افرادی که به این نوع آلرژی مبتلا میشوند پروتیین های ایمنی به نام آنتی بادی ها را در پاسخ به آلرژن تولید میکنند.کلاس آنتی بادی تولید شده ایمونوگلوبولین ای میباشد.هنگامی که این آنتی بادی ها به آلرژن ها متصل میشوند سبب واکنشهای محلی و گاهی اوقات واکنشهایی میشوند که تمام بدن را معمولا در عرض چند دقیقه تحت تاثیر قرار میدهد. واکنش ازدیاد حساسیت تاخیری یا نوع 4 - این واکنشها به وسیله برهم کنش آلرژنها با سلولهای ایمنی حساس شده خاصی به نام لنفوسیتهای تی ایجاد میشود. این مطلب ادامه دارد.....

2 0

نظرات

نظرات :