آزمایشات تشخیص و علل زردی- بخش پنجم

۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي 6:35 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات تشخیص و علل زردی- بخش پنجم   هدف آزمایشات تعیین علت زردی و بررسی شدت وضعیت آن است.آزمایشات ابتدایی معمولا متمرکز بر کبد است. تستهای خاص اضافی مانند آزمایش هپاتیت ویروسی ویا بررسی تخریب افزایش یافته گلبولهای سرخ ممکن است همراه با یا به دنبال آزمایشات ابتدایی بر پایه یافته های بالینی و گمان های پزشک درخواست شود. تستهای آزمایشگاهی بعضی تستها برای تشخیص آسیب کبدی و بررسی عملکرد کبد انجام میشوند وشامل: - آلانین آمینوترانسفراز. - آلکالین فسفاتاز. - آسپارتات آمینوترانسفراز. - توتال بیلیروبین. - آلبومین. - گاما گلوتامیل ترانسفراز. - پروترومبین تایم. - بیلیروبین ادرار. بعضی تستها برای تشخیص عفونت هایی که بر کبد اثر میگذارند انجام میشود مانند: - انواع هپاتیت های ویروسی. - سیتومگالوویروس. - اپشتاین - بار ویروس. آزمایشاتی که برای تشخیص طول عمر کاهش یافته گلبولهای سرخ انجام میشود. - شمارش خون کامل. شمارش رتیکولوسیت ها. - گسترش خون. - آزمایش هاپتوگلوبین. این مطلب ادامه دارد....  

4 0

نظرات

نظرات :