علل آنمي (كم خوني) - بخش دوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر 7:6 | ghnazary

نظرات : 0

 علل آنمي  (كم خوني) - بخش دوم بطور كلي علتهاي اصلي آنمي ميتواند شامل موارد زير باشد. -          توليد آسيب ديده ويا كاهش يافته گلبولهاي قرمز به وسيله مغز استخوان ناشي از كمبود تغذيه مناسب ( مانند كمبود آهن ، كمبود ويتامين B )، نارسايي مغز استخوان ( مانند آنمي آپلاستيك ، سندروم ميلوديسپلاستيك )، يا بيماري هايي كه مغز استخوان نيز در آن درگير ميشود ( مانند عفونت ، ليمفوما و تومورهاي جامد). -          از دست رفتن گلبولهاي سرخ به دليل خونريزي و يا به دليل تخريب افزايش يافته آن مثلا درآنم هموليتيك .   آنمي ممكن است حاد باشد ويا مزمن.آنمي مزمن به آهستگي و طي يك دوره زماني به همراه بيماري هاي طولاني مدت مانند ديابت ، بيماري مزمن كليوي يا كنسربروز ميكند. درچنين وضعيتهايي علايم مرتبط با آنمي ممكن است آشكار نباشد چون بيماري همراه ، علايم آنمي را ميپوشاند و بدن، خود را با آنمي سازگار ميكند.وجود آنمي در حالتهاي مزمن ممكن است براي مدت ها تشخيص داده نشود و تنها هنگامي تشخيص داده شود كه فرد براي بررسي ديگر وضعيتهاي بيماري به پزشك مراجعه ميكند.

7 0

نظرات

نظرات :