تستهای تشخیص مالاریا - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر 6:54 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای تشخیص مالاریا - بخش چهارم     تستهای تشخیصی     آزمایش به منظور تشخیص مالاریا،پیگیری عود در مالاریا ،و تعیین حساسیت انگل عفونت زا به دارو انجام میشود.   گسترش خونی نازک و گسترش خونی ضخیم تشخیص مالاریا شامل انجام گسترش های خونی است.یک قطره از خون روی یک اسلاید شیشه ای گذاشته و گسترش تهیه و رنگ آمیزی میشود سپس زیر میکروسکوپ از نظر گلبولهای سرخ آلوده و وجود انگل بررسی میشود.معمولا دو گسترش ضخیم و دو گسترش نازک تهیه میشود.این تستها در حال حاضر استاندارد طلایی برای تشخیص مالاریا و شناسایی آنها هستند. شمار انگلهای مالاریا درخون در یک زمان معین نوسان دارد.بنابراین اگر در مجموعه اول از گسترش های خونی انگلی مشاهده نشد و پزشک همچنان گمان به مالاریا دارد پس باید گسترش های دیگری در زمانهای دیگر انجام شود.نمونه برداری ها باید در فاصله 8 تا 12 ساعت طی 2 تا 3 روز انجام شوند تا احتمال تشخیص انگل زیاد شود.بسیار سودمند است اگر نمونه برداری همزمان با بروز علایم و نشانه ها صوت گیرد. گسترش های ضخیم در تشخیص مالاریا بسیار حساسترند.حجم زیادی از خون زیر میکروسکوپ بررسی میشود. این گسترش ها سلولهای خونی کمتری داشته و شناسایی گونه های پلاسمودیوم را میسر میسازند.شمار سلولهای سرخ آلوده را میتوان محاسبه کرد و درجه آلودگی فرد را تعیین کرد که از آن به بار انگل تعبیرمیشود این شاخص بار انگل دردرمان و پیگیری آن مهم است. این مطلب ادامه دارد....

4 0

نظرات

نظرات :