عفونت مالاریا - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر 6:56 | ghnazary

نظرات : 0

عفونت مالاریا - بخش دوم وقتی یک انسان به وسیله نیش پشه گزیده میشود انگل ها وارد جریان خون شده و به داخل کبد میروند.بعد از اینکه شخص آلوده شد معمولا یک دوره 7 تا 30 روز انگل در حالت پنهان به سر میبرد. بعد ازآن انگل وارد گلبولهای سرخ فرد میشود. انگل ها داخل گلبولهای سرخ تکثیر میابند و در عرض 48 تا 72 ساعت سبب ترکیدن سلول سرخ میشوند که به دنبال آن بسیاری از علایم مالاریا بروز پیدا میکند.پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اووال سبب بیماریهای عودکننده میشوند چون در کبد میتوانند برای ماه ها وحتی سالها مخفی بمانند قبل ازاینکه دوباره وارد جریان خون شده و علایم بیماری را ایجاد کنند. اگر عفونت مالاریایی بدون درمان باقی بماند سبب بیماری شدید و مرگ خواهد شد. پلاسمودیوم فالسیپاروم بیشتر از بقیه سبب بیماری تهدید کننده حیات میشود همانطور که گونه تازه شناخته شده  پلاسمودیوم ناولسی میتواند.  بیشتر عفونتهای مالاریایی و بیشتر مرگ و میرهای مالاریایی در افریقا رخ میدهد.مالاریا در نواحی مرکزی و جنوبی امریکا ، بخشهایی از کاراییب ، آسیا ، اروپای شرقی وجود دارد. این مطلب ادامه دارد.....

4 0

نظرات

نظرات :