درمان ناباروری - بخش یازدهم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر 7:2 | ghnazary

نظرات : 0

 درمان ناباروری - بخش یازدهم   درمان  درمان ناباروری بستگی به چند عامل دارد شامل مدتی که زوجین اقدام به فرزند آوری کرده اند، سن و سلامت زوجین، علت ناباروری ، ترجیح زوجین به اینکه از کدام روشهای درمانی استفاده شود.فرایند درمان ناباروری با مراجعه به یک ژنیکولورژیست ، یا اورولوژیست متخصص در ناباروری یا اندوکرینولوژیست دستگاه تولید مثلی یا مراجعه به یک کلینیک باروری شروع میشود.برنامه درمان ناباروری شامل هم مرد و هم زن میشود.وشامل تغییر در تغذیه ، سبک زندگی و عوامل محیطی میباشد. تمام موارد ناباروری درمان نمیشود اما در حدود 85 تا 90 درصد موارد درمان خواهند شد.بسته به مشکل و تشخیص یکی از روشهای درمانی زیر انتخاب میشود. - دارودرمانی. مانند داروهایی که شمار اسپرم مرد را افزایش میدهند و با داروهایی که تخمک گذاری در زن را تحریک میکنند. - جراحی. برای مثال در مردان برای برداشتن انسدادهایی که از حرکت اسپرم ها در لوله ها پیشگیری میکنند و جراحی در زنان برای برداشت پولیپ ها و فیبرویید ها. - تلقیح داخل رحمی. قراردادن اسپرم به طور مستقیم در درون دستگاه تولید مثلی زن دقیقا در زمان ویا نزدیک به زمان تخمک گذاری. - تکنولوژی های تولید مثلی دستیار. با این روشها تخمک و اسپرم در آزمایشگاه لقاح داده میشوند و تخمک بارور شده دوباره به رحم زن بازگردانده میشود.نمونه رایج آن (IVF) است.   

4 0

نظرات

نظرات :