آزمایشات ناباروری برای زنان - بخش نهم

۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر 6:21 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری برای زنان - بخش نهم   تستهای آزمایشگاهی آزمایشات خون که سطوح هورمونهای مختلف را اندازه گیری میکند میتوانند در تعیین علتهای ناباروری کمک کنند.مثالهایی از این آزمایشها در زنان شامل: - لوتنایزینگ هورمون. - هورمون تحریک کننده فولیکول. - هورمون پرولاکتین. - استرادیول. - پروژسترون. - استروژن. - آنتی مولریان هورمون. از آنجایی که تغییرات در عملکرد هیپوفیز و تیرویید میتواند بر دوره ماهانه و تخمک گذاری اثر بگذارد آزمایشات خون که عملکرد تیرویید و استرویید هایی مانند تستوسترون و DHEA-S را اندازه میگیرند نیز اطلاعات سودمندی میدهند.چون مقادیر بالای اندروژنها میتوانند در ناباروری موثر باشند. روشهای تصویربرداری تکنیک های تصویربرداری ممکن است مشکلات فیزیکی که از باروری درست پیش گیری میکنند ویا مانع بارداری طبیعی میشوند را مشخص سازد. این مطلب ادامه دارد.....

3 0

نظرات

نظرات :