آزمایشات ناباروری - بخش هشتم

۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر 7:19 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری - بخش هشتم     آزمایشات ناباروری   آزمایشات برای زنان ارزیابی اولیه باروری یک زن شامل تاریخچه خانوادگی و شخصی او به همراه یک ارزیابی فیزیکی کامل است.اولین ارزیابی با تعیین اینکه ایا زن تخمک گذاری میکند و اینکه چه هنگام این تخمک گذاری رخ میدهد شروع میشود. پیش بینی تخمک گذاری در خانه سه روش کاربردی پیش بینی تخمک گذاری در خانه وجود دارد. - کیتهای پیش بینی کننده تخمک گذاری صحیح ترین این روشها بین این سه روش میباشد.این آزمایش یک سطح افزایش یافته هورمون لوتنایزینگ را در نمونه ادرار اول صبح 1 تا 2 روز قبل از تخمک گذاری شناسایی میکند. - دمای پایه بدن، را میتوان با دماسنج های خاص که دما را در محدوده 96 تا 100 درجه فارنهایت اندازه میگیرند ، اندازه گرفت و به این وسیله و روزهای با قدرت باروری بالا را در دوره ماهانه زن شناسایی کرد.دمای پایه بدن (قبل از خارج شدن از بستر اندازه گرفته میشود) درست قبل از تخمک گذاری کاهش و در زمان تخک گذاری افزایش میابد و تا سه روز بالا باقی میماند.اگر دوره ماهانه به مدت 3 تا 4 ماه رسم شود یک الگویی بدست میاید و نزدیکی را میتوان طبق آن زمان بندی کرد.با این حال نشان داده شده که اسپرم تا 5 روز میتواند در دستگاه تناسلی زن زنده و دارای عملکرد باقی بماند.بیشترین دوره باروری 48 ساعت قبل از تخمک گذاری است.این روش 100 درصد قابل اعتماد نیست  اما ساده و ارزان به شمار میاید. - خود آزمایی ترشحات واژینال روش دیگری برای پیش بینی تخمک گذاری است اما خالی از خطا نیست. قبل از تخمک گذاری موکوس، کشیده ، شفاف و نازک و لغزنده میشود که یک محیط لازم برای بقا و انتقال اسپرم میابشد.هنگامی که موکوس بین انگشتان شست و سبابه به شکل یک نخ نازک به طول 2 تا 3 اینچ کش بیاید ، تخمک گذاری در حال رخ دادن است.اگر یک لایه نازک روی یک اسلاید شیشه ای قرار داده شود یک نمای سرخس مانند در باره نمونه موکوس لحظات تخمک گذاری دیده میشود  ( این آزمایش فرن نامیده میشود) . بعد از تخمک گذاری هیچ نمای فرن مانند دیده نمیشود چون موکوس ضخیم و دارای هدایت کمتری برای بقای اسپرم شده است.      این مطلب ادامه دارد.....

3 0

نظرات

نظرات :