آزمایشهایی که علت کمبود ویتامین B12 را مشخص میکند - بخش یازدهم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان 7:42 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشهایی که علت کمبود ویتامین B12 را مشخص میکند - انتی بادی ضد فاکتور داخی : وجود این انتی بادی سبب جلوگیری از عملکرد فاکتور داخلی میشود یعنی مانع اتصال ویتامین B12 به فاکتور داخلی و در پی آن مانع جذب آن در روده میشود. - آنتی بادی ضد سلولهای پارییتال : این آنتی بادی ضد سلولهای پارییتال تولید میشوند و سبب قطع یا کاهش تولید فاکتور داخلی توسط این سلول ها میشوند.وجود این آنتی بادی در درصد بالایی از مبتلایان به آنمی پرنیشوس دیده میشود اما در دیگر بیمارهای اتوایمیون نیز دیده میشود. - گاسترین : هورمونی است که تولید اسید توسط معده را طی فرایند هضم تنظیم میکند.تولید افزایش یافته این هورمون در بعضی موارد در آنمی پرنیشوس دیده شده است.               پایان .   

3 0

نظرات

نظرات :