دیگر علتهای کمبود ویتامین B12 - بخش نهم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر 8:4 | ghnazary

نظرات : 0

    - نیاز افزایش یافته به فولات و ویتامین B12 طی بارداری به دلیل سنتز DNA و ساخت افزایش یافته سلول نیاز به فولات زیاد میشود. مکملهای ویتامین که شامل فولیک اسید است برای قبل از بارداری و حین بارداری بسیار توصیه میشود چرا که از بروز بعضی نقص های مادرزادی پیش گیری میکند. زنانی که در سن بارداری هستند باید از حد مصرف روزانه که 400 mcg است اطمینان حاصل کنند چون نقص لوله عصبی ممکن است در هفته های اول بارداری رخ دهد درحالی که خانم باردار هنوز پی به بارداری خود نبرده است.اگر زن باردار قبل از بارداری کمبود فولات داشته باشد این وضعیت سبب تشدید در زمان بارداری شده و ممکن است منجر به زایمان نارس یا نقص ها در لوله عصبی بچه گردد. افراد مبتلا به کنسر ونیز مبتلایان به انمی همولایتیک مزمن مانند سیکل سل انمی هم یک نیاز افزایش یافته ای به این ویتامین ها دارند. داروهای ضد تشنج مانند فنی تویین و داروهایی مانند متوترکسات سبب کاهش فولات از طریق کاهش جذب فولات میشوند.  این مطلب ادامه دارد........  

2 0

نظرات

نظرات :