کمبود ویتامین B12 و فولات - بخش دوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور 6:36 | ghnazary

نظرات : 0

    کمبود ویتامین B12 وفولات وعلایم ونشانه های کمبود آنها ماه ها تا سالها طول میکشد تا در یک فرد بالغ بروز کند . نوزادان وبچه ها علایم کمبود را بسیار سریعتر نشان میدهند چون آنها زمان کافی برای ذخیره مقادیرکافی از این ویتامین ها را نداشته اند. در گذر زمان کمبود ویتامین B12 یا فولات میتواند منتهی به آنمی ماکروسیتیک شود وضعیتی که در آن گلبولهای سرخ بزرگ میشوند.این تولید کمتر ولی با گلبولهای سرخ بزرگتر توانایی بدن را در حمل اکسیژن کاهش میدهد.افرادی که دارای این نوع از آنمی هستند ممکن است احساس ضعف ، سبکی سر ، و کوتاهی تنفس بکنند.آنمی مگالوبلاستیک که نوعی از آنمی ماکروسیتیک است با تولید کمتر ولی بزرگتر از نظر اندازه در گلبولهای سرخ خون بعلاوه چند تغییر سلولی در مغز استخوان شناخته میشود.یافته های دیگر همراه با مگالوبلاستیک آنمیا شامل کاهش در WBC وشمارپلاکتها است. کمبود در ویتامین  B12 میتواند منجربه بعضی تغییرات درسیستم اعصاب شود.به عنوان مثال سبب کم حسی دردستها و پاهای فرد شود.در موارد شدیدتر تغییرات ذهنی که ازگیجی و تحمل ناپذیری متغیر است تا دمانس میتواند متغیر باشد.  این مطلب ادامه دارد.....  

2 0

نظرات

نظرات :