علل درخواست آزمایش برای تشخیص واریانتهای هموگلوبین - بخش یازدهم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ شهريور 6:15 | ghnazary

نظرات : 0

    آزمایش ها    آزمایش ها برای تشخیص واریانتهای هموگلوبین به منظورهای زیر انجام میشود. - برای غربالگری واریانتهای مهم و معمول هموگلوبین از نظر بالینی در نوزادان.تشخیص سریع این واریانتها برای نوزادان مزیتهای فراوانی میتواند داشته باشد. - به عنوان بخشی از غربالگری پیش از زایمان در زنان دارای فاکتور خطر بالا و با پس زمینه نژادی از شیوع بالای واریانتهای هموگلوبین.و نیز در کسانی که اعضای خانواده آنها مبتلا هستند. این غربالگری ها همراه با مشاوره های ژنتیک قبل از بارداری میتواند در تشخیص افراد حامل مفید باشد. - در شناسایی والدینی که بدون علامت هستند اما بچه یا بچه های آنها مبتلا به واریانتهای هموگلوبین هستند. - برای شناسایی واریانتهای هموگلوبین در آنمی های علامت دار بدون توضیح که گلبولهای سرخ در آن کوچک و کم رنگ هستند.ممکن است به عنوان بررسی واریانتهای هموگلوبین درخواست شود.یا هنگامی که شخصی دارای علایم و نشانه های مرتبط با واریانتهای هموگلوبین باشد.         این مطلب ادامه دارد........  

2 0

نظرات

نظرات :