علایم وعوارض واریانتهای هموگلوبین - بخش دهم

۱۳۹۸ شنبه ۱۶ شهريور 6:38 | ghnazary

نظرات : 0

      علایم وعوارض واریانتهای هموگلوبین - بخش دهم علایم و نشانه های واریانتهای هموگلوبین در نوع و شدت تفاوت دارند و این به این بستگی دارد که فرد چه نوع واریانتی دارد ، آیا یک واریانت دارد یا واریانت ترکیبی دارد.بعضی از این نشانه ها ناشی از شکستن گلبولهای قرمز خون و کاهش مدت بقای آنها در جریان خون است.این علایم به صورتهای زیر بروز میکند. - ضعف و خستگی. - کاهش انرژی.  - پوست رنگ پریده. بعضی ازعلایم شدید عبارتند از  - دوره هایی از دردهای شدید. - تنفس های کوتاه.  - طحال بزرگ. - مشکلات رشد دربچه ها.  - درد در ناحیه بالای شکم.                                          این مطلب ادامه دارد........

1 0

نظرات

نظرات :