هموگلوبین بارتز - بخش هشتم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور 6:22 | ghnazary

نظرات : 0

    هموگلوبین بارتز: در جنین هایی اتفاق میافتد که دچار الفا تالاسمی هستند.از چهار زنجیر پروتیین گاما تشکیل شده است و بهمان شیوه ساخت هموگلوبین تولید میشود.اگر مقدار کمی از هموگلوبین تشخیص داده شود بعد ازتولد ازبین خواهد رفت.  H تولید میشود. این بچه ها یک یا دو حذف در ژن الفا دارند و ناقل های خاموش نامیده میشوند.  اگر یک بچه مقدار زیای هموگلوبین بارتز داشته باشد معمولا این فرد بیماری هموگلوبین H دارد. جنین هایی با چهار حذف ژنی هیدروپس فتالیس داشته و بدون تزریق خون یا پیوند مغز استخوان معالجه نمیشوند.     این مطلب ادامه دارد......  

2 0

نظرات

نظرات :