هموگلوبین H - بخش هفتم

۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور 7:38 | ghnazary

نظرات : 0

    هموگلوبین H : این نوع هموگلوبین در بعضی موارد مانند آلفا تالاسمیا رخ میدهد.این هموگلوبین از چهار زنجیر گلوبین بتا تشکیل شده است و این تولید ناشی از کمبود شدید زنجیرهای آلفا است.اگرچه زنجیرهای بتا همگی نرمال هستند اما تترامری از چهار زنجیر بتا به درستی عمل نمیکند.یک میل ترکیبی افزایش یافته ای نسبت به اکسیژن دارد و اکسیژن به آسانی به بافتها نمیرسد.وجود این هموگلوبین همراه است با شکست قابل ملاحظه گلبولهای سرخ و این بدلیل ناپایدار بودن و ایجاد ساختارهای سخت در درون گلبول سرخ است.مشکلات پزشکی جدی درافراد دارای این نوع هموگلوبین وجود ندارد اگرچه اغلب آنمی دارند.  این مطلب ادامه دارد.....  

1 0

نظرات

نظرات :