هموگلوبینو پاتی ها - بخش چهارم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد 7:0 | ghnazary

نظرات : 0

    هموگلوبین C : حدود دو تا سه درصد افریقایی امریکایی تباران درایالات متحده در مورد ژن این بیماری هتروزیگوت هستند یعنی یک نسخه از آن  را با خود دارند و اغلب بدون علامت هستند. بیماری هموگلوبین C  کمیاب است ( درحدود 0.02 درصد ) و نسبتا بیماری ملایمی به حساب میاید.این بیماری علت  کمی از آنمیهای  همولیتیک به شمار میرود و سبب بزرگی طحال بطور نسبی میشود.

4 0

نظرات

نظرات :