هموگلوبینوپاتی ها - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد 7:42 | ghnazary

نظرات : 0

 هموگلوبینوپاتی ها - بخش سوم انواع هموگلوبین ها    چند صد شکل از هموگلوبین شناخته شده است اما تعداد کمی از آنها معمول و از نظربالینی مهم هستند. انواع معمول هموگلوبین هموگلوبین S : هموگلوبین اصلی در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است . یک نفر از هر 375 فرد افریقایی امریکایی به این بیماری مبتلا میشوند و حدود 100000 امریکایی با این اختلال زندگی میکنند.افراد مبتلا دو زنجیر الفا طبیعی و دو زنجیر بتای غیر طبیعی در هموگلوبین خود دارند.گلبولهای سرخ افراد مبتلا هنگامی که در معرض کاهش اکسیژن قرار میگیرند مانند فعالیتهای سنگین ویا عفونتهای ریوی ، این گلبولها تغییر شکل داده و شبیه داس به نظر میرسند.این گلبولهای داسی شکل سخت و محکم هستند و سبب گرفتگی درعروق کوچک میشوند ، اکسیژن رسانی مختل میشود ، فرد دچار احساس درد میشود علاوه براینکه عمر این سلولها نیز کاهش میابد. این مطلب ادامه دارد.....

5 0

نظرات

نظرات :