با چه تستهایی پره اکلامپسیا را میتوان تشخیص داد - بخش ششم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد 6:28 | ghnazary

نظرات : 0

    تستهای آزمایشگاهی پروتیین در ادرار ( پروتیینوری) به عنوان یک نشانه تشخیصی پره اکلامپسیا درنظر گرفته میشود. با این حال همه زنان باردار که پره اکلامپسیا دارند ، پروتیینوری ندارند. کالج امریکایی متخصصین زنان و زایمان پروتیینوری را دیگر به عنوان یک علامت ضروری در تشخیص پره اکلامپسیا نمیدانند.اکنون پزشکان به دنبال فشار خون بالا به همراه پروتیینوری و یا فشار خون بالا به علاوه یکی از چند علامت و نشانه دیگر هستند مانند شمار پایین پلاکت ،عملکرد ضعیف کلیه ، عملکرد ضعیف کبد ، تغییرات شدید در بینایی و یا وجود ادم . آزمایش های زیر به تشخیص پره اکلامپسیا ، تعیین شدت آن و پیگیری پیشرفت آن کمک میکند. - پروتیین ادرار و نیز نسبت پروتیین به کراتینین ادرار. - اوره ، کراتینین سرم و اسید یوریک به عنوان تستهای عملکرد کلیوی و بررسی وجود آسیب ناشی از پره اکلامپسیا انجام میشوند. سرم کراتینین به طور مکرر برای مانیتور کردن وضعیت شما انجام میشود. - الانین ترانسفراز و اسپارتات ترانسفراز سرم ، که مقادیر بالای آن ها نشانه هایی از آسیب کبدی ناشی از پره اکلامپسیا است.این ازمایشات بطور مکرر جهت مانیتورکردن وضعیت شما انجام میشود. - شمارش کامل سلولهای خون ، برای بررسی تغییرات خونی همراه با پره اکلامپسیا درخواست میشود تغییراتی مانند کاهش شمار پلاکتهای خون - آزمایش زمان ترومبوپلاستین ، برای اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون انجام میشود ، این آزمایش ممکن است در پره اکلامپسیا افزایش یابد. انتی فسفولیپید انتی بادی ، سندرم انتی فسفولیپید یک اختلال اتوایمیون همراه با پره اکلامپسیا و یا دیگر عوارض بارداری است. این آزمایش مشخص میکند که آیا یک اختلال اتوایمیون در پره اکلامپسیای شما نهفته است. سندرم هلپ یک واریانتی از پره اکلامپسیا است که تهیدکننده زندگی به شمارمیرود، این نشانگان شامل همولیز، بالا رفتن آنزیم های کبدی و شمار پایین پلاکت است.  اگر پزشک مراقب شما به سندرم هلپ در شما شک کند آزمایشهای زیر را ممکن است درخواست دهد. - اسمیر خون محیطی ، برای بررسی گلبولهای سرخ خون از نظر آسیب و شکستگی  - آزمایش سرم لاکتات دهیدروژناز ، که مقادیر بالای آن نشانه آسیب بافتی و یا آسیب سلولی است. - آزمایش بیلیروبین ، که مقادیر بالای آن شاخصی برای آسیب کبد و یا همولیز سلولهای سرخ خون است.   تستهای غیر آزمایشگاهی  - اولترا سونوگرافی ، برای ارزیابی سلامت بچه و اطمینان حاصل کردن از اینکه پره اکلامپسیا رشد بچه را محدود نکرده و نیز برای بررسی جریان خون در بند ناف . - بررسی ضربان قلب جنین و اکسیژن رسانی به آن .  

5 0

نظرات

نظرات :