عادات صبحگاهی چاق کننده

۱۳۹۸ جمعه ۱۷ خرداد 23:40 | DONYA66

نظرات : 0

 1- زیاد می خوابید 2- در معرض نور قرار نمیگیرید 3- صبحانه نمیخورید 4- دیر و کم صبحانه میخورید 5- کارها را با استرس انجام میدهید 6- طرفدار شیرینی هستید

3 0

نظرات

نظرات :