تاثیر رنگ ها در زندگی مان

۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن 16:16 | DONYA66

نظرات : 0

-اگر کم خواب هستید وسایل اتاق خواب را به رنگ بنفش در آورید .  رنگ بنفش آرامش دهنده و خواب آور است.   - اگر مضطرب هستید و فشار عصبی طاقت شما را بریده است از رنگ سبز استفاده کنید رنگ سبز آرامبخش است و فشار خون را کاهش میدهد    - افراد افسرده لباس زرد رنگ بپوشند غذاهای زرد بخورند و رنگ زرد را اطراف خود بجویند رنگ زرد سطح انرژی را بالا برده و مانع افسردگی می شود  - اگر بی حال و حوصله هستید ٰرنگ نارنجی را انتخاب کنید هنگام استحمام صبحگاهی از حوله و ابزار نارنجی استفاده کنید رنگ نارنجی بی حالی شما را از بین میبرد  - اگر از کم خونی رنج می برید میوه های قرمز رنگ مانند گیلاس توت فرنگی گوشت قرمز مصرف کنید  - اگر مشکلی پیشش روی شماست از رنگ نیلی استفاده کنید رنگ نیلی کمک میکند تا بهتر بیندیشید # روانشناسی رنگ #‌ذتاثیر رنگ در انسان #‌استفاده از رنگ ها در زندگی بشر #‌تاثیر استفاده از رنگ در زندگی انسان ها   

3 0

نظرات

نظرات :