کم‌خونی نوع هایپوکرومیک | Hypochromic anemia

۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي 19:17 | phasco

نظرات : 0

کم‌خونی نوع هایپوکرومیک:  کم خونی هایپوکرومیک (Hypochromic anemia) یک اصطلاح عمومی برای انواع مختلف کم خونی می باشد که در آن گلبول های قرمز خون از حد طبیعی کم رنگ تر هستند. یک گلبول قرمز طبیعی که به صورت یک دیسک با دو سطح مقعر می باشد، در مرکز خود دارای یک ناحیه کم رنگ است. در آﻧﻤﯽ هایپوکرومیک، این ناحیه کم رنگ مرکزی بیشتر به چشم می خورد و نشان دهنده کاهش میزان هموگلوبین گلبول قرمز است.

2 0

نظرات

نظرات :