ستون فقرات

۱۳۹۷ جمعه ۱۲ مرداد 22:58 | DONYA66

نظرات : 0

 ستون فقرات شما 6 دشمن دارد شکم بزرگ  بد خوابیدن بغل کردن بچه ها نشستن چهارزانو یا دو زانو ایستادن طولانی  بلند کردن جسم سنگین شاد و سلامت باشید

0 0

نظرات

نظرات :