شانس چیست و راه های خوش شانس شدن چیست

۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير 5:2

نظرات : 0

 شانس چیست ؟ پاسخ شانس راه های خوش شانس شدن چیست ؟ چند راه بازگشت انرژی  از نظر سنتی : تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز از نظر قران : هرکس ذره ای بدی و خوبی کند به او باز میگردد از نظر بودا : قانون کارما  یعنی هرچیزی کار ماست و به ما برمیگردد از نظر متافیزیک : انرژی در طبیعت از بین نمیرود وقتی انرژی رها میکنی حالتش عوض می شود و بر میگردد  

1 0

نظرات

نظرات :