شانس چیست

۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير 4:54 | DONYA66

نظرات : 0

 شانس همان کار مثبتی هست که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو یک کار خوب با یک انرژی مثبت بدهکار است و باید به تو یک سود بدهد یا یک انرژی مثبت برساند  

0 0

نظرات

نظرات :