خوردن شکلات برای داشتن حافظه قوی

۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير 4:52 | DONYA66

نظرات : 0

آیا می دانستید  خوردن شکلات کاکائو در هنگام مطالعه کمک می کند مغز راحت تر اطلاعات جدید را یاد بگیرد افرادی که حداقل یک بار در هفته کاکائو مصرف می کنند دارای حافظه قوی تر و در ژردازش اطلاعات موفق ترند  

0 0

نظرات

نظرات :