نکات کاربردی در تست های الایزا - قسمت ششم - منحني استاندارد ذخيره

۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت 20:57 | Phasco-qc

نظرات : 0

نکات کاربردی در تست های الایزا - قسمت ششم - منحني استاندارد ذخيره : ذخيره كردن منحني استاندارد و خواندن نتايج بر اساس آن: ذخيره كردن منحني استاندارد و خواندن نتايج بر اساس آن بر تكرار پذيري نتايج كاملاً اثر منفي دارد چرا كه شرايط دمايي زمان انجام تست متفاوت از شرايط دمايي ذخيره كردن منحني استاندارد ممكن است باشد و يا اينكه فعاليت كن‍‍ژوگه از زمان ذخيره كردن استاندارد تا اين زمان كه شما تست را انجام ميدهيد ممكن است كاهش يافته باشد. كاهش زمان اينكوباسيون : اگر زمان اينكوباسيون را تا حدي كم كنيد كه جذب ماكزيمم شما تا پايين تر از 2 بيايد با چنين منحني استانداردي نتايج شما تكرار پذيري كمتري دارد. محلول های سرد و يا محيط ازمايشگاهی سرد : اگر ازمايش را با محلولهای كاملاً همدما نشده با دماي آزمايشگاه شروع كنيد و يا محيط انجام ازمايش شما به حدي سرد باشد كه جذب ماكزيمم شما را تا پايين تر از 2 برساند در اين صورت نيز تكرار پذيري نتايج شما كاهش مي يابد. سمپلينگ : جداي از اينكه خود سمپلرها بايد تكرار پذير باشند و اگر نباشند خود عاملي ميشوند بر تكرارپذيري بد در نتايج تست الايزا، نحوه سمپلينگ خود كاربر نيز بر تكرارپذيري نتايج اثر دارد. به شكل هاي مختلف نحوه سمپلينگ ميتواند اثر بگذارد مثلا يكسان انجام ندادن شيوه سمپلينگ بين استانداردها و نمونه ها و يا بكار نبردن يك شيوه مطمين سمپلينگ در تستهايي كه سايز سمپل كم است مثلاً ده ميكروليتر و يا كمتر كه در اين موارد شيوه بهتر سمپلينگ اين است كه نوك سمپلر را به جدار ول بچسبانيد و عمل تخليه را تا استپ 1 سمپلر انجام دهيد. نتايج تكرارناپذير بيشتر در تستهايي اتفاق ميافتد كه سايز سمپل ده ميكروليتر و يا كمتر است كه با چسباندن نوك سمپلر و تخليه نمونه تا استپ 1 سمپلر تكرار پذيري نتايج بهتر ميشود. شستشو : نحوه شستشوي چاهكها بايد طوري باشد كه نه تنها چاهك ها كاملاً از محلول شستشو پر شوند بلكه يك حالت تحدبي از محلول شستشو در سطح چاهكها ديده شود كه احياناً كن‍ژوگه ها ي چسبيده به سر چاهكها به اين ترتيب كاملا شسته شوند و جذب هاي ناخواسته در چاهك ها رخ ندهد و سبب تكرارپذيري نامطلوب نگردد. پس يك عامل مهم در تكرارپذيري بد نتايج، ناشي از شستشوي ناصحيح است كه هم در روش دستي ممكن است اتفاق بيفتد و هم در روش شستشوي دستگاهي، در روش دستي چنانچه چاهكها كاملا پر نشوند و حالت تحدب ديده نشود و يا در روش دستگاهي هم علاوه بر اين نكات ممكن است گرفتگي در يك نيدل دستگاه اتفاق بيفتد كه از ديد كاربر دور بماند.   ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی- GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

3 1

نظرات

نظرات :