سردرد در ماه مبارک رمضان

۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ خرداد 2:58 | DONYA66

نظرات : 0

 سردرد رمضان را با موز و سیب درمان کنید. شایعترین علت سردرد کمبود آب است. در نتیجه توصیه می شود هندوانه ، موز و سیب مصرف شود .  

1 0

نظرات

نظرات :