قارچ ناخن

۱۳۹۳ يکشنبه ۸ تير 14:15 | shahriar

نظرات : 0

قارچ ناخن يك عفونت قارچي ناخن هاي پا يا دست كه در آن ناخن نرم ، كدر، سفيد و ضخيم مي گردد. اين بيماري مسري است و در همه سنين ديده مي شود ولي در نوجوانان بزرگتر و بزرگسالان شايع تر است . علايم شايع با جدا شدن مختصر انتهايي ناخن از بستر ناخن آغاز مي شود. مواد نرم زردرنگ به تدريج در ناحيه جداشدگي تشكيل مي شوند. ناخن ضخيم و زردرنگ مي گردد. اين عارضه معمولاً خارش يا درد ندارد مگر اين كه ناحيه درگيري وسيع بوده و يا عفوني گردد. در نهايت كل ناخن از بسترش جدا شده و يك ناخن نسبتاً تخريب شده ، بي شكل و زرد رنگ به جاي مي ماند. علل عفونت با قارچ تريكوفيتون . ناخن انگشتان دست تنها هنگامي درگير مي شود كه ناخن آسيب ديده باشد يا در اثر بيماري پوستي ديگري مبتلا شده باشد. ناخن انگشتان پا مي تواند با يا بدون سابقه آسيب ناخن درگير گردد. عوامل افزايش دهند خطر مشاغلي كه با گرما، خيسي و رطوبت سروكار دارند نظير آشپزي ، ظرفشويي و خدمتكاري منزل آب وهواي گرم و مرطوب اختلال جريان خون انگشتان ديابت شيرين پيشگيري تا حد امكان دست ها و پاهاي خود را خشك و خنك نگه داشته و در معرض نور آفتاب قرار دهيد. از جوراب هاي پنبه اي يا پشمي استفاده كنيد. از پوشيدن پاپوش هاي تهيه شده از نخ هاي مصنوعي خودداري كنيد. از كفش روفرشي استفاده كنيد. عواقب مورد انتظار بيشتر عفونت هاي ناخن هاي دست با شش ماه درمان مداوم قابل علاج است . در مورد درگيري ناخن ها پا، 24-12 ماه درمان نياز است چون رشد آنها آهسته تر است . درگيري ناخن هاي دست اكثراً خوب به درمان پاسخ مي دهند ولي درگيري ناخن هاي پا نسبت به درمان مقاوم ترند. احتمال عود عفونت وجود دارد. عوارض احتمالي از دست دادن يا تغيير شكل دايمي ناخن درمان اصول كلي - بررس هاي تشخيصي ممكن است شامل كشت محتويات زير ناخن از نظر قارچ باشد. - حتي پس از برطرف شدن عفونت بعد از حمام كردن با دقت بيش از پيش ، دست ها و پاها را خشك كنيد. - از كفش هاي سبك نظير صندل استفاده كنيد تا امكان جريان يافتن هواي آزاد در تماس با پاها وجود داشته باشد. از پوشيدن جوراب ها و كفش هاي تهيه شده از مواد مصنوعي خودداري كنيد. در طي مرحله حاد بيماري ، تا حد امكان پاها را بدون پوشش نگه داريد. دست ها و پاهاي خود را خشك و خنك نگه داشته و در معرض نور آفتاب قرار دهيد. - در مورد درگيري ناخن هاي دست ، از دستكش هاي لاتكس يا لاستيكي داراي پوشش داخلي پنبه اي براي ظرف شستن يا ساير كارهايي كه با شستشو با آب يا موادشيمايي سروكار دارند، استفاده كنيد. - برداشتن ناخن با جراحي ممكن است ضرورت يابد. داروها پمادها ـ كرم ها و پودرهاي ضدقارچ بدون نسخه در دسترس اند ولي اين داروها در معالجه اين عفونت مؤثر نيستند. داروهاي ضدقارچ خوراكي براي علاج اين عفونت ممكن است تجويز گردد، ولي درمان ممكن است طولاني و پرهزينه باشد. فعاليت محدويتي وجود ندارد، ولي از مواجهه با گرما و شرايط منجر به تعريق زياد اجتناب كنيد. رژيم غذايي رژيم خاصي نياز نيست . در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد وجود يك عفونت خفيف ناخن كه مشكل زا شده است . عدم بهبود علايم با وجود 2 ماه درمان قرمزي ، التهاب يا ترشح چركي از پوست مجاور ناخن درگير

3 0

نظرات

نظرات :