کتاب برنامه دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

۱۳۹۳ يکشنبه ۲۴ فروردين 13:47 | DONYA66

نظرات : 1

فاسکویی های عزیز شما میتوانید: کتاب برنامه هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. http://iqc12.ir/page.php?slct_pg_id=143&sid=1&slc_lang=fa

6 0

نظرات

  • خیلی متشکر ...

    ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۵ فروردين | 13:25 | marand

نظرات :