دستاورد جدید محققان در کشف تفاوت ژنتیکی دوقلوهای همسان

۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۷ آذر 14:46 | Afsaneh Poursalehi

نظرات : 0

محققان آلمانی از دستاورد جدید خود در پژوهشهای ژنتیکی و پزشکی قانونی خبر دادند که بر اساس آن دوقلوهای همسان از تفاوتهای ژنتیکی برخوردارند.   محققان شرکت ژنومیک Eurofins Scientific اظهار کردند که کار آنها نشان داده، دوقلوهای همسان از نظر ژنتیکی همسان نبوده و می‌توان از جهت بین آنها تمایز قائل شد.   پیش از این تصور می‌شد که نمی‌توان از آزمایش اثرانگشت دی‌ان‌ای در پرونده‌های جنایی یا شناسایی پدر که دوقلوهای همسان در آنها دخیل بودند، استفاده کرد اما پژوهش جدید به ارائه یک راه جدید برای حل این پرونده‌ها پرداخته است.   محققان به تعیین توالی دی‌ان‌ای نمونه‌های اسپرم یک جفت دوقلو و نمونه خون فرزند یکی از آنها پرداختند. بررسی‌ها نمایشگر پنج جهش موسوم به پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی در پدر و پسر بود اما در عموی بچه این شباهت وجود نداشت.   نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که جهشهای نادر کمی پیش یا پس از تقسیم بلاستوسیست انسان به دو بخش که آغازگر شکل‌گیری دوقلوها بوده، رخ می‌دهد و اینکه چنین جهش‌هایی در نسلهای بعدی منتقل خواهد شد.   این پژوهش در مجله Forensic Science International: Genetics منتشر شده است.

4 0

نظرات

نظرات :